Són aquells actes en els quals hi participen únicament grups de foc i el públic manifesta una voluntat de participar activament en el desenvolupament de l’acte.
Normalment transcorren per un recorregut definit per diferent carrers i places o en un espai concret com una plaça.
Als correfocs, hi pot participar un sol grup (normalment 8 a 10kg de matèria reglamentada per grup) o diferents grups de diables i bestiari de foc.

Acte de foc estàtic que té lloc en un espai concret i definit i en el qual hi participa un sol grup de foc.
El públic hi té una funció d’espectador passiu i es manté a distància del grup.
Aquest tipus d’acte es realitza en places o espais amplis i oberts per tal garantir una distancia mínima de seguretat entre els actuants i el públic. Normalment s’utilitzen de 20 a 30kg de matèria reglamentada per grup.

Són aquells actes en els quals participen grups de foc (normalment bèsties de foc) sols o amb altres grups, amb un recorregut per diferents carrers i places. Durant l’acte no hi ha ús de foc, només a l’acabament de la cercavila es realitza una encesa de lluïment.
El públic hi participa com a espectador passiu, mantenint-se a distància del grup. Habitualment s’usen entre 0,2 i 0,8kg de matèria reglamentada per grup.

Són aquells actes de foc en els quals hi participen únicament grups de foc. El públic hi té només participació com a espectador passiu i es manté separat i a distància del grup de foc.
Aquest tipus d’acte es realitza per un recorregut definit per diferents carrers i places.
A les cercaviles de foc, hi pot participar un sol grup (normalment de 8 a 10kg de matèria reglamentada per grup) o diferents grups de diables i bestiari de foc.