30 anys de foc i pólvora

Logo_diables_Masquefa

BASES DEL  CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM 30È ANIVERSARI COLLA DE DIABLES PIXAFOCS I CAGASPURNES: “30 anys de foc i pólvora”.

OBJECTIU: fer un recull d’imatges de correfocs, actes de foc i moments de la trajectòria de la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa, des de 1994 fins ara; per crear una exposició sobre la seva història.

TEMÀTICA: “30 anys de foc i pólvora”. Les imatges que s’hauran d’etiquetar han de ser exclusivament relacionades amb actes realitzats per la colla de diables de Masquefa al llarg de la seva trajectòria. Les fotografies no han de contenir imatges que surtin persones que puguin ser reconegudes, a no ser que l’autor de la fotografia ens faci arribar abans de la finalització del concurs, el consentiment de les persones fotografiades en la imatge.

LES IMATGES: les fotografies per participar al concurs s’hauran de penjar a la xarxa social Instagram amb l’etiqueta #fotodiablesmasquefa. En cas de fotografies més antigues en paper, es poden escanejar i enviar a  info@diablesmasquefa.cat. És condició indispensable que les imatges presentades, no hagin estat premiades en cap altre concurs.

PARTICIPANTS: poden participar usuaris de la xarxa social Instagram, o persones que tinguin fotografies en paper. Cada participant pot pujar tantes imatges com vulgui mitjançant el seu usuari en perfil públic d’Instagram; o enviar escanejades les fotografies en paper a info@diablesmasquefa.cat dins de les dates establertes en el concurs, i sempre seguint la temàtica del mateix, responsabilitzant-se totalment de que no existeixen drets de terceres en les fotos presentades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES IMATGES: el concurs romandrà obert fins l’1 d’abril de 2024. No s’admetran fotografies passat aquest termini.

JURAT: estarà format per persones relacionades amb temes de cultura popular i la fotografia. Es tindrà en compte que representin la finalitat i els valors de la colla, la qualitat artística i tècnica, i l’originalitat de la fotografia.

LES IMATGES GUANYADORES: de totes les fotografies presentades se’n seleccionaran màxim 50 que formaran part de l’exposició, i entre les quals el jurat escollirà les tres guanyadores. Pujar les fotografies amb l’etiqueta #fotodiablesmasquefa, o enviar una fotografia a info@diablesmasquefa.cat  implica el permís perquè la Colla de Diables de Masquefa es posi en contacte amb les persones finalistes i les guanyadores.

VEREDICTE: es comunicarà el dia 15 de maig de 2024, en el marc de la inauguració de l’exposició. Posteriorment es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials de la Colla de Diables.

PREMIS: es repartiran un total de tres premis:

  • Primer premi: 100€
  • Segon premi: 75€
  • Tercer premi: 50€

Els tres premiats, a més rebran un “kit correfoc”: samarreta de la colla, barret i mocador.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: totes les fotografies finalistes seran exposades durant la Festa major petita de St Isidre, a la Biblioteca de Masquefa; i durant la Festa Major de Sta Magdalena, a la Capella del Roser.

  • La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin, així com l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a https://diablesmasquefa.cat/bases_concurs_de_fotografia/
  • La Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa, queda exonerada, no fent-se responsable, respecte a l’incompliment de la persona participant, de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel•lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment de les presents bases.
  • No s’acceptaran fotografies amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb continguts que siguin contraris a la legalitat vigent. La Colla de Diables es reserva el dret de desqualificar les imatges que es considerin inoportunes.
  • Els autors de les fotografies cedeixen a la Colla de Diables, sense limitació alguna, tots els drets de propietat intel•lectual sobre els treballs presentats. Les dades personals dels participants s’acullen a les condicions de protecció de dades que regeix la plataforma Instagram en què es vehicula el concurs. La Colla de Diables no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades degut al mal funcionament de Instagram o internet. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització i el jurat.