El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals

/ desembre 13, 2020/ Com fer...

El certificat del Registre de Delinqüents Sexuals

És necessari que tots els membres de la colla majors d’edat, presentin abans del 31 de gener el certificat del Registre de Delictes Sexuals.

Podeu seguir les instruccions que s’expliquen en el següent article, i si no, adreçar-vos a la junta perquè us dóni suport en la tramitació. 

Font: http://xarxanet.org/

En els últims mesos moltes persones s’han trobat amb la necessitat de demanar el certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals. Des de Xarxanet volem mostrar-vos la forma de tramitar-lo via online.
Com ja ens hem vingut fent ressò des de Xarxanet en diferents continguts, com a conseqüència de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, totes les persones que realitzin una activitat que impliqui contacte habitual amb menors, caldrà que disposin del certificat negatiu d’antecedents penals per delictes de naturalesa sexual.
Aquest certificat, com ja hem indicat a Xarxanet en nombroses ocasions, es podrà tramitar pel propi interessat o per l’entitat per tot el seu personal treballador i voluntari, de forma agregada.
Aquesta sol·licitud pel propi interessat podrà fer-se de forma telemàtica, presencialment o per correu postal. En aquesta publicació volem mostrar els passos a seguir per sol·licitar el certificat via telemàtica:
En primer lloc, per poder fer el tràmit en línia, que habilita el propi Registre de Delinqüents Sexuals, caldrà tenir a mans un certificat digital que acrediti a la persona sol·licitant.
En aquest sentit, es pot utilitzar el DNI Electrònic degudament activat, o altres com el IDCAT, el qual es pot obtenir de forma fàcil, ràpida i gratuïta.
En el cas d’utilitzar el DNI Electrònic, caldrà tenir un lector de certificats digitals, que en cas de no disposar-ne, es pot acudir a biblioteques o centres cívics, que normalment tenen.
Fets aquests passos previs, caldrà entrar a la pàgina web del tràmit i accedir a la seva tramitació on-line amb clau:

Un cop reconegut i validat el certificat electrònic, el tràmit continua amb una plana web on caldrà emplenar totes les dades requerides i al final de la pàgina clicar al botó enviar.
En aquest moment cal fer menció, que els noms del pare i la mare, tot i que posi que és opcional emplenar-ho, aquest esdevé obligatori si consta així en el teu DNI. Així que a la pràctica caldrà que s’emplenin sempre.

Un cop enviat, es demana que es confirmin les dades. D’aquesta manera, serà necessari que es revisin les dades i es continuï amb el tràmit.
Finalment, a la següent pantalla s’indicarà si la sol·licitud s’ha processat amb èxit o no. En cas que sigui exitosa, es podrà procedir a descarregar el certificat al moment, on s’indicarà si consta o no l’existència de delictes de naturalesa sexual.

El certificat incorporarà la data en que ha estat expedit i la seva vigència dependrà de la voluntat de l’entitat que ho requereixi. Correspon a cada entitat decidir el període de validesa que vol donar-li a un certificat.